ag游戏客服|优惠

今天是2019年4月8日 星期一,欢迎光临本站 

成员名单

性别

年龄

民族

籍贯

政治面貌

文化程度

工作单位

职务

或职称

社团

职务

王光启

49

安徽

党员

本科

皖西学院艺术学院

副院长

副教授

主席

谢鹏

30

安徽

团员

本科

贝多芬琴行

钢琴教师

秘书长

张帅

32

安徽

团员

本科

张展琴房

钢琴教师

副主席

周凤武

46

安徽

 

本科

皖西学院艺术学院

教研主任

副主席

陈燕杰

31

安徽

党员

本科

皖西学院艺术学院

钢琴教师

副主席

王瑾

 

安徽

 

本科

皖西学员艺术学院

钢琴教师

副秘书长

孔德文

 

安徽

 

本科

皖西学院艺术学院

钢琴教师

副秘书长

张静静

 

安徽

 

本科

皖西学院艺术学院

钢琴教师

副秘书长

李林

31

安徽

团员

大专

爱乐艺术体验馆

 

会员

张帆

47

安徽

 

 

霍邱教育局音乐教研点

 

副主席

彭声来

 

 

安徽

 

 

舒城师范学校

 

副主席

王晶

31

安徽

 

大专

爱乐艺术体验馆

 

会员

刘飞

32

安徽

党员

本科

六安市先生店中学

教师

理事

汪雪芹

22

安徽

 

本科

爱乐艺术体验馆

教师

会员

黄静静

22

安徽

 

本科

爱乐艺术体验馆

教师

会员

徐傲

22

安徽

 

本科

爱乐艺术体验馆

教师

会员

张溯

28

安徽

 

本科

天音琴行

教师

理事

吴迪

26

安徽

党员

本科

 

教师

理事

荣娟

24

安徽

 

本科

 

教师

理事

童绥志

23

安徽

 

本科

爱乐艺术体验馆

教师

会员

杨静静

 

安徽

 

本科

小螺号琴行

教师

会员

王杰敏

 

安徽

 

 

裕安区人民法院

 

会员

李金阳

26

安徽

 

本科

毕加索美术教育

 

会员

王雪

26

安徽

 

大专

 

 

会员

马俊男

24

安徽

团员

本科

森德国际幼儿园

教师

理事

谢宇

30

安徽

 

本科

贝多芬琴行

  教师

理事

马中校

23

安徽

 

本科

 

 

会员

杨萧

33

安徽

 

 

 

 

会员

姚定芹

21

安徽

 

 

 

 

会员

张静

21

安徽

 

本科

 

 

会员

王振婷

25

安徽

 

本科

 

 

会员

吴浩

27

安徽

 

本科

小螺号琴行

 

理事

江凤

20

安徽

 

大专

 

 

会员

邓远超

33

六安

 

 

超乐琴行

 

理事

何远

 

 

 

 

 

如意琴行

高级调律师

常务副秘书长

张龙

 

 

 

 

 

音乐之声艺术培训中心

 

常务副秘书长

何修树

31

六安

 

本科

皋尚艺琴行

 

理事

古之音

 

 

 

霍邱

 

 

之音琴行

 

理事

徐彩霞

 

 

 

舒城

 

 

 

 

理事

黄丽

 

 

 

舒城

 

 

 

 

理事

李春凤

 

 

 

舒城

 

 

 

 

理事

刘玲君

 

 

 

舒城

 

 

 

 

理事

李成红

 

 

 

舒城

 

 

 

 

理事

管俊雅

 

 

 

舒城

 

 

 

 

理事

许睿

31

六安

 

大专

 

 

理事

王若瑾

23

霍邱

党员

硕士

南京艺术学院音乐学院

在读

常务理事

王凌子

21

六安

党员

硕士

安徽师范大学音乐学院

在读

常务理事

裴贻思

46

霍邱

党员

硕士

皖西学院艺术学院

教师

常务理事

徐浩

27

霍邱

党员

本科

裕安区陆集学校

教师

副秘书长

郭亚梅

35

六安

党员

硕士

皖西学院

辅导员

副秘书长

王昕

26

合肥

党员

硕士

皖西学院

辅导员

副秘书长

胡则成

30

叶集

 

本科

叶集电视台

 

副主席

晋龙

32

六安

 

 

艺林琴行

 

 

马舒川

 

 

 

霍邱

 

 

 

 

会员

朱雅芳

 

 

 

霍邱

 

 

 

 

会员

汪芙蓉

 

 

 

霍邱

 

 

 

 

会员

吴相薇

 

 

 

霍邱

 

 

 

 

会员

周广丽

26

六安

 

本科

逸丽琴行

 

理事

[向上]